De Grote Gezellige Troonwisseling Tour

 

 

Mevrouw van Burgelaer-Emmer presenteert;

 

Een hilarische wandeling rondom de inhuldiging

 

Op 30 april aanstaande zal voor de 7e maal een Oranje Vorst worden ingehuldigd in de Nieuwe Kerk. Beatrix treedt af, Willem Alexander treedt aan. Amsterdam maakt zich op voor een groot feest. De inhuldiging gaat natuurlijk gepaard met het nodige ceremonieel en staat bol van de traditie. 

Zo zal Willem Alexander de roodfluwelen Kroningsmantel dragen en zullen in de Nieuwe Kerk de regalia op de credenstafel liggen.

De inhuldiging roept natuurlijk ook de nodige vragen op. Waarom wordt een Nederlandse Koning ingehuldigd en niet gekroond?  Wordt de kroon überhaupt ooit gedragen. Wat zijn de regalia? Wie is de Koning der Wapenen? Hoe oud is de Kroningsmantel?

Deze vragen (en nog veel meer) maar vooral de antwoorden komen aan bod tijdens de komische wandeling; De Grote Gezellige Troonwisseling Tour. Uw gids op deze rondleiding is Mevrouw van Burgelaer-Emmer (spreek uit als Emmère) een vurig aanhangster van ons vorstenhuis en de monarchie. Naar eigen zeggen is zij een zeer goede vrindin van de Vorstin (‘als de Koningin wij zegt, bedoelt ze ons’) Dit laatste is waarschijnlijk niet helemaal waar maar zij is wel als geen ander op de hoogte van alle feiten en feitjes rondom de  troonswisseling en zij laat u ruimhartig delen in haar fenomenale kennis van de Oranjes en het ceremonieel rondom de inhuldiging.

 Natuurlijk is er tijdens de  wandeling meer dan genoeg ruimte voor de nodige ‘Oranje Humor’ ook de Oranjebitter zal niet ontbreken! Van abdicatie tot aanvaarding, van credenstafel tot Koningsmantel, van tiara’s tot tronen, van Willem I tot Willem A, alles komt aan bod tijdens deze rondleiding.